Friday, July 13, 2012

Belajarlah!

Belajarlah, karena ilmu akan menghiasi ahlinya,
dia keunggulan, dia pula pertanda semua pujian.
Carilah ilmu, agar setiap hari dapat tambahan,
dan berenanglah, ke tengah samudra pengetahuan.
Belajarlah fiqh, dialah panglima unggulan
menuju kebaikan dan taqwa,
dan dialah adilnya adil.
Ia ilmu penunjuk ke jalan hidayah,
ia benteng penyelamat dari segala bencana
Seorang faqih wara', sungguh lebih berat
setan menggodanya
dibanding abid seribu.

Syaikh Muhammad Ibnul Hassan bin Abdullah
Fasal 1, Kemuliaan Ilmu
Kitab Bimbingan bagi Penuntut Ilmu Pengetahuan (Ta'limul Muta'allim)

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...