Monday, November 8, 2010

Anda Tentukan

Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu azab yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya ; dan orang kafir berkata, “Alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah.” (An-Naba : 40)

Maka adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, 
maka sungguh, Nerakalah tempat tinggalnya.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, 
dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, 
maka sungguh, Syurgalah tempat tinggalnya.
(An-Naazi’aat : 37-41)

(Allah menyediakan untuk hambanya di Syurga apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tak terjangkau dek fikiran manusia) 


Anda tentukan nasib anda..!

sumai : Obat hati ada lima perkaranya . . .

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...